Na prověření firem si dáváme speciálně záležet

[object Object]

Prověření firem, které pouštíme na platformu, věnujeme speciální péči. Projde-li společnost pomyslnou analytickou vstupní branou na finGOOD a získá-li naše ano, je to znakem její kvality a solventnosti. Zároveň je v dobrých číslech, může přijmout financování ze strany veřejnosti a pochlubit se tím.

Analýzu firem provádí analytický útvar Arfin Credit Risk, spadající do společnosti Arfin s.r.o. Tým Arfin má více než 15 let praktických zkušeností z oblasti faktoringových půjček, které sám poskytoval firmám jak na českém, tak mezinárodním trhu. Pod taktovkou Ing. Petra Hájka, MBA a Ing. Vladimíra Jägera, Ph.D., zajišťuje pro finGOOD především nezávislé prověření firem, návrh maximální částky úvěru a výběr vhodného zajištění úvěru. Na základě ratingu je/není firma vpuštěna na platformu.

Na firmy nahlížíme ve dvou kolech:

 

1. Úvodní lustrace firmy ve veřejných i neveřejných rejstřících

Prvním krokem je zálohová platba dle platného ceníku, jako potvrzení toho, že firma myslí spolupráci vážně. Výstupem lustrace je ANO/NE. ANO – s firmou chceme dále spolupracovat a přejít k analýze, nebo NE – firma je pro nás na první pohled příliš riziková. V tomto případě firmě vracíme 80 % z platby a spolupracovat momentálně není možné.

Jde např. o prověření v rejstřících: Obchodní a živnostenský, ISIR, Úpadce, VZP, Plátci DPH, centrální evidence exekucí, katastr nemovitostí, soudní spory a desítky dalších rejstříků.

 

2. Hodnocení rizik / analýza společnosti

Po kladném výsledku lustrace od nás firma dostane seznam dokladů potřebných pro vypracování analýzy.

Hlavní body analýzy:

– Výkaz zisku, ztráty, rozvaha

– Daňové přiznání

– Pohledávky, závazky z obchodního styku

– Existující úvěry, závazky, nedoplatky

– Business plán na tento a příští rok

 

Po kontrole předložených podkladů může u analytiků vzniknout dotaz pro ucelení informací. Výstup analýzy má ca 33 stran, je k dispozici jak firmě, tak kompletně doregistrovaným investorům a jeho součástí je doporučení, lze-li s firmou pokračovat k veřejné prezentaci na P2B platformě finGOOD.cz. Denním monitoringem pak firmu sledujeme v rejstřících po celou dobu splácení úvěru.

Nelze-li s firmou v tuto chvíli pokračovat, dostává výstup analýzy + doporučení, co napravit či odstranit, abychom se mohli brzy potkat znova.