Co je to inflace, jak se měří a jak s ní můžete bojovat. Kompletní průvodce

[object Object]

Průměrná míra inflace za celý rok 2021 činila 3,8 % a byla tak nejvyšší od roku 2008. Už tehdy to ekonomy znepokojovalo. Momentálně je meziroční inflace na úrovni 17,2 % (za červen) a čeká se další růst. Jak se v těchto číslech zorientovat a co míra inflace vlastně znamená pro vás se dozvíte v našem průvodci.

I když už o inflaci pravděpodobně něco víte, je dobré začít od základů.

Co je to inflace?

Podle definice České národní banky (ČNB) inflace vyjadřuje všeobecný růst cenové hladiny v čase – oslabení reálné hodnoty měny vůči zboží a službám, které spotřebitelé nakupují. 

Zjednodušeně to znamená, že to, co před rokem stálo 100 Kč, stojí při 2% inflaci po roce 102 Kč.

  • Mírná inflace (okolo 2 %) je pro ekonomiku prospěšná a ukazuje na její zdravý vývoj. 
  • Tzv. pádivá inflace (vyšší než 10 %) vyvolává ekonomické potíže a způsobuje nedůvěru obyvatel v peníze. 
  • Extrémním případem je pak hyperinflace (vyšší než 100 %), která vede k rozpadu peněžního systému.

Jak se měří

Nejčastěji jako přírůstek tzv. indexu spotřebitelských cen (Consumer Price Index – CPI), který v České republice měří Český statistický úřad jako vážený průměr celkem 775 položek. Každé položce je přiřazena fixní váha odpovídající důležitosti mezi výdaji domácnosti. Pak už se prostě jen sleduje vývoj jejich cen v čase.

Jak upozorňuje ČNB, způsob měření inflace Českým statistickým úřadem (CPI) se liší od způsobu, jakým inflaci měří Eurostat (harmonizovaný index spotřebitelských cen, HICP). Hodnoty inflace v ČR (měřených CPI) jsou pak často nesprávně porovnávány s hodnotami v evropských zemích (měřených HICP).

Jak se vyjadřuje míra

Nejčastěji se setkáte s mírou inflace vyjádřenou právě přírůstkem indexu spotřebitelských cen oproti stejnému měsíci předchozího roku. V červnu 2022 byl tento přírůstek 17,2 %. 

Co tohle číslo znamená?

V červnu vzrostly ceny zboží a služeb, které spotřebuje průměrná česká domácnost o 17,2 % v porovnání se stejnými údaji z června roku 2021. To, co loni stálo 1 000 Kč, stojí letos 1 172 Kč.

Inflace, přestože ne tak vysoká, tu byla vždy. Proto tisícovka, kterou byste vydělali v roce 1993 a nechali pod polštářem, by dnes měla reálnou hodnotu 380 Kč. Respektive za to, co v roce 1993 stálo 1 000 Kč musíte letos vytáhnout z peněženky 2 632 Kč.

Bude se tempo, kterým inflace požírá hodnotu vašich peněz nadále zrychlovat takto vysokým tempem? Máme dobrou zprávu. Podle prognózy ČNB by nemělo

Na narůstající inflační tlaky v české ekonomice totiž Česká národní banka reaguje zvyšováním základních úrokových sazeb. Začala s tím už v polovině roku 2021. Těmito a dalšími kroky by se měla inflace postupně začít snižovat, ovšem jejich efekt se projevuje se zpožděním i několika let. 

Přestože minimálně za červenec a srpen ještě inflace poroste (odhad červencové k 8. srpnu 2022 je 18,8 %), poté by měl začít její postupný pokles směrem k dlouhodobému cíli ČNB, který je 2 %.

202220232024
Celková inflace (%)16,59,52,4

Zdroj: prognóza ČNB

Možná jste se setkali s jinými čísly. Jsou pravdivá?

Pravděpodobně ano. Pro vyjádření míry inflace pomocí indexu spotřebitelských cen se totiž využívají různá čísla. I když jsou rozdílná, jsou správná. Podávají různou informaci o jejím vývoji v čase.
Nejčastěji se využívají:

  1. Průměrný roční index spotřebitelských cen

Co to znamená: Změna průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.
V červnu 2022 byla tato inflace 9,4 %

  1. Průměrná roční míra inflace 

Co to znamená: Stejný ukazatel jako v předchozím případě za prosinec daného roku.
V prosinci 2021 byla tato inflace 3,8 %

  1. Přírůstek indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku 

Co to znamená: Změna cenové hladiny v měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

V červnu 2022 byla tato inflace 17,2 %

  1. Přírůstek indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci 

Co to znamená: Změna cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci.
V červnu 2022 byla tato inflace 1,6 %

Protože typů vyjádření míry inflace je více, může docházet ke zmatení a špatné interpretaci. 

Například podle ukazatele 4) může inflace klesat, ale podle ukazatele 3) bude stále růst dvouciferným tempem. Oboje je pravda, ale zatímco ukazatel 3) bude ukazovat na optimistický vývoj, kdy se růst inflace daří krotit, ukazatel 4) bude stále strašidelný, protože ukazuje porovnání s minulým rokem, kdy se inflace pohybovala kolem 2 až 3 %. Proto si vždy dávejte pozor, o které vyjádření míry inflace se například v médiích mluví.

Jaké jsou důsledky

Inflace negativně ovlivňuje zejména mzdy, protože jejich reálná hodnota postupně klesá. Proto například v posledních měsících průměrná mzda roste, ale reálně klesá (podle toho, co si za danou mzdu můžete koupit). Inflace tolik nepostihuje vlastníky hmotných statků (například nemovitostí), protože cena majetku obvykle roste spolu s ní. Dopadá tak více na sociálně slabší část obyvatelstva.

Pokud je ale míra inflace vyšší než nominální úroková míra (což v současnosti je), klesá hodnota vkladů a půjček. Ztrácejí věřitelé a získávají dlužníci. V podstatě se v některých případech vyplatí si půjčit peníze (toto však v žádném případě neberte jako radu a o případné půjčce se poraďte s kvalifikovaným finančním poradcem).

Vysoká úroveň také vede ke snížení poptávky, což způsobí celkové snížení odbytu a tedy i nabídky.

Pro každého platí jiná inflace

Index spotřebitelských cen vychází z průměrného spotřebitelského koše. Při výpočtu inflace mají zboží a služby, které tvoří vyšší část nákladů (například elektřina nebo plyn) vyšší váhu než jiné, za které platíme méně (například sůl nebo spodní prádlo). Aktuální spotřební koš pro rok 2022 si můžete prohlédnout zde

Proto je skutečná míra inflace pro každého člověka jiná. Jinou inflaci pocítí ten, kdo topí plynem oproti tomu, kdo topí dřevem. Je tedy možné, že vaše osobní reálná inflace je nižší, ale může být také vyšší než průměr.

Můžete využít některou s inflačních kalkulaček, které najdete na internetu, nebo si inflaci můžete spočítat sami. Tak, že si budete zapisovat veškeré náklady. Pak není problém si tyto náklady meziměsíčně nebo meziročně srovnat a vypočítat svou osobní inflaci. 

Jak překonat inflaci

Nechcete-li, aby vaše peníze ztrácely hodnotu v průběhu času, musíte je zhodnocovat. Pamatujete na příklad s tisícovkou z roku 1993, která by měla dnes hodnotu 380 Kč? 

Pokud byste stejnou tisícovku v roce 1993 investovali s průměrným výnosem 8,7 % (a úroky byste vždy reinvestovali a využili tak principu složeného úročení), měli byste dnes 4 760 Kč. 

Samozřejmě je stále potřeba započíst inflaci – vaše tisícovka z roku 1993 by tak měla v roce 2022 reálnou hodnotu 1 808 Kč. Takže v reálné hodnotě byste svůj majetek téměř zdvojnásobili, to není špatné, že? 

Jak jsme se dostali k úroku 8,7 %, když dnes spořicí účty bank dnes nabízejí úrok maximálně kolem 5 %?
8,7 % ročně je průměrný výnos při investování do českých firem s Fingoodem. Může dosahovat ale i 12 %. Podívejte se na aktuálně otevřené investice

Existují typy investic, které slibují vyšší zhodnocení, ale musíte počítat s vyšším rizikem, že o část peněz také můžete přijít. Investice do českých firem s Fingoodem nabízí vysoký výnos (až 12 %) a zároveň nízké riziko, protože investice jsou vždy kryté nemovitým majetkem firem, do kterých investujete.

Pamatujte, že tzv. pádivá inflace přes 10 % tu nebude pořád. Je to jen fáze v ekonomickém vývoji a je vysoce pravděpodobné, že už příští rok, začne opět strmě klesat. Se správně nastavenou investiční strategií se tak s touto fází snadno vypořádáte.