Důvěřuj, ale prověřuj

[object Object]

FinGOOD je takový strážce brány. Existujeme, abychom propojovali malé a střední firmy, které hledají financování a investory s lidmi z masa a kostí, kteří mají nějakou tu tisícikorunu navíc a nebojí se ji zhodnotit. To si samozřejmě žádá i patřičnou úroveň prověřování.

Naše role v něm je zásadní. Na jedné straně ověřujeme identitu investorů, na straně druhé – a to je nesmírně důležité – hodnotíme firmy a jejich schopnost splácet. Přece by nikomu nepomohlo, kdyby investoři firmě půjčili, a ta po pár měsících zjistila, že nemá na splátku. Dnešní blog proto věnujeme důležitým detailům, jak takové ohodnocování žadatelů probíhá a na základě jakého klíče jim udělujeme výsledný rating.

1. Lustrace

V první řadě si projedeme všechny veřejné i neveřejné registry a zjistíme, jestli firma nemá nějaké škraloupy v insolvenčním rejstříku, u soudu, na obchodním rejstříku a zkrátka kdekoliv, kam naše oči dohlédnou. Přitom platí, že hledáme negativní informace. Když je
najdeme, žádost zastavíme, když je vše čisté, jdeme dál. Jen dodáme, že lustrujeme jak samotné firmy, tak jejich majitele. Díváme se například i na jiné firmy, které vlastní, pakliže toho vlastní více, pochopitelně.

2. Analýza

V této etapě se díváme na čísla. Vezmeme běžné firemní výkazy za poslední tři roky a „hrabeme“ se v číslech. V tento moment zjistíme, v jaké finanční kondici se firma nachází. Tím už je základ na rating připravený, ale proces může ještě pokračovat…

Rating2

3. Dotazy

Občas se totiž stane, že nám jedno dvě čísla v analýze nesedí nebo zcela nerozumíme tomu, jak vznikla. V takový moment přichází na řadu starý dobrý osobní přístup. Něco, co se v bance nestane prakticky nikdy. Sestavíme sérii otázek a pošleme tento dotazník zákazníkovi. Ten dostává možnost určitá specifika vysvětlit, popřípadě nám poskytne další materiály k posouzení.

4. Rating

V tento moment už není třeba na nic dalšího čekat. Na základě veškerých dat udělíme společnosti rating od 2 po 3. Samotná stupnice je širší než jen dvě čísla, ale princip je stále stejný. Čím je rating nižší, v tím lepší kondici se firma nachází. Naopak když je rating vyšší
než tři, stane se to, že žádost mezi investory vůbec nepustíme.

5. Výše úvěru

Poslední krok je stanovení maximální výše úvěru, délky splácení a samozřejmě patřičného zajištění. Je to jednoduché. Firma má nějaký obrat, nějaký rating, generuje pravidelné cashflow, a my tím víme, že například dlužit milion korun a pravidelně jej splácet nebude pro
žadatele s největší pravděpodobností problém. Po odsouhlasení žádost zveřejníme na našem tržišti.

Je přitom docela obvyklé, že žádost během procesu zamítneme. Nemohli bychom přece s klidným svědomím usínat, kdybychom našim investorům nabídli firmu, která není schopna splácet, a vystavili je tím nepatřičnému riziku. To je naše role a důvod, proč je investování na finGOOD bezpečné a přitom stále rentabilní.