Data aktualizována k 1. 4. 2023

Zdraví portfolia Fingood

Ve Fingoodu víme, že důvěra a transparentnost je pro investování důležitá, proto na této stránce najdete přehledné informace o nabízeném investičním portfoliu. Můžete se tak sami přesvědčit o zdraví našeho portfolia a krocích, které podnikáme k jeho zajištění.

Dále se zde dozvíte nejen složení a objem nabízených investičních příležitostí, ale také o jejich zajištění, zdraví a kolik peněz již investorům vydělali.

Tento přehled pro vás připravili zástupci všech našich oddělení, doufáme, že vám poslouží k snazšímu rozhodování o vašich investicích.

Veškerá data pro vás budeme pravidelně aktualizovat na čtvrtletní bázi.

Klíčové statistiky Fingood

Naše portfolio

Počet dlouhodobě fungujících a stabilních společností, které u nás žádají o úvěr a projdou komplexním prověřovacím procesem, každý rok narůstá. Díky tomu, že se opíráme o dlouhodobou znalost trhu, provádíme detailní analýzy dat a každou firmu detailně prověříme před tím, než vám ji nabídneme jako investiční příležitost.

V grafu se můžete podívat na kumulativní součet investičních příležitostí (úvěrů), které jsme v jednotlivých letech našeho fungování nabídli. A vzhledem k tomu, že hned zkraje letošního roku 2023 jsme překonali pomyslnou hranici 1 miliardy proinvestovaných úvěrů, naše očekávání do roku 2023 jsou velká. Věříme, že i díky neutuchající přízni našich investorů to společně dokážeme.

Diverzifikace portfolia

Každý správný investor své portfolio diverzifikuje. Minimalizuje tak riziko a přesně to chceme našim investorům nabídnout. Proto se snažíme naše úvěrové portfolio diverzifikovat napříč odvětvími, regiony a v neposlední řadě také mezi jednotlivými společnostmi.

Investiční příležitosti rozděleny podle zaměření na odvětví
Nemovitosti
Finance
Průmysl, výroba
Služby
Spotřební zboží
Diverzifikace podle krajů
1 Firma
Více než 2 firmy
Více než 10 firem

Zajištění portfolia

Kromě mezioborové diverzifikace také pečlivě dbáme na bezpečnost investičních příležitostí. Všechny úvěry jsou proto zajištěné. Jak? Podívejte se.

100% zajištění nemovitostí
100% zajištění kombinací bonitních zajišťovacích prostředků
Zajištění kombinací bonitních zajišťovacích prostředků v hodnotě do 50 % výše úvěru
Úvěr je zajištěn pouze prostředky, jejichž bonita není prověřena
Min. z 50 % zajištěno kombinací bonitních zajišťovacích prostředků
Zajištění nemovitostí pod 50 %
Min. z 50 % zajištěno nemovitostí

Zdraví portfolia

K poskytování úvěrů neodmyslitelně patří i otázka platební morálky. Připravili jsme pro vás přehled toho, jak si námi poskytnuté úvěry stojí.

Většina námi poskytnutých úvěrů je stále aktivních a klienti je pravidelně splácí. Díky našemu několikaletému působení na trhu už se můžeme pochlubit i poměrně vysokým počtem řádně splacených a ukončených úvěrů, které svým investorům vydělaly už přes 53 milionů jen na úrocích.

Splacené úvěry
Řádně spláceno
Platba v prodlení
Soudní vymáhání
Úvěr ve vymáhání

Rating našeho portfolia

Rating je hodnocení rizika úvěru. Naši odborníci vyhodnocují každého zájemce o úvěr. Hodnotí se zvlášť projekt a tedy riziko investice do úvěru, který na projekt skrze naši platformu poskytujeme a zvlášť je hodnocen klient. Díky tomu si můžeme vést přehled toho, jak si naše portfolio stojí jako celek. Nejlepší přehled zdraví celého portfolia Fingoodu najdete na druhém grafu, kde jsme vyhodnotili, do jaké kategorie Ratingu rizika spadá každá koruna z projektů proinvestovaných přes naši platformu, které ještě nebyly splacené.

Jak probíhá schvalování projektů

Proces má několik jasných kroků. Nejdříve se s klientem setká obchodník a po předložení základních informací rozhoduje o tom, jestli případ odmítá a nebo pošle na oddělení risku. Risk vypracuje posudek v podobě podrobného úvěrového stanoviska. Touto fází neprojde 20 % případů. Následně případ schvaluje investiční komise. Ta v  průměru zamítá už jen mezi 5 až 10 % případů, které se k ní dostaly.

Kategorie

Jednotlivé příležitosti rozdělujeme na pět kategorií – AAA, AA, A, B a C. Každá kategorie obnáší jiné procento případné problémovosti projektu. Jinými slovy kategorií označujeme, jaká je pravděpodobnost, že klient přestane splácet a projekt spadne do defaultu. Jak si v rámci tohoto ratingu stojí Fingood portfolio, vidíte v grafech. V grafu vidíte, že největší část klientů i úvěrů je ve střední kategorii tak, jak bývá obvyklé. Většina klientů je tedy ve středu námi stanoveného rozmezí rizika – tedy v kategorii A.

Rating dle kategorie rizikovosti
Rating portfolia v korunách

Opožděná splátka?

K poskytování úvěrů neodmyslitelně patří i otázka platební morálky. Naší dlouhodobou snahou je proaktivně předcházet prodlení ze splácení úvěrů. Úvěry proto průběžně monitorujeme a na blížící se termín splátky klienty upozorňujeme několik dní před datem splatnosti.

Pokud přesto k prodlení splátky dojde, klienta na denní bázi upomínáme. Proces vymáhání jako takový se pak skládá z několika kroků. Cílem je získat zpět prostředky vložené investory, takže se snažíme zákazníka tzv. rozplatit.

Opožděná splátka?
1

Komunikace našeho obchodníka s firemním klientem

Aktivně komunikujeme s klientem, který je v prodlení a hledáme nejrychlejší a nejvhodnější řešení vzniklé situace.

2

Předání vymáhací agentuře

Případ předáváme agentuře pro vymáhání. Ta firemního klienta pravidelně kontaktuje a urguje odeslání dlužné částky.

3

Řešení právní kanceláří

Pokud jsou předcházející kroky neúspěšné, případ postupujeme naší první kanceláři. Ta vynakládá veškeré právní kroky k vymožení celé dlužné částky.

Banner image

Zajímají vás nějaké další statistiky?

Dejte nám vědět na statistiky@fingood.cz. Naší misí je být transparentní investiční platformou pro všechny.

Napsat e-mail