My jsme fingood!

Fingood je platforma, která umožňuje individuálním investorům investovat smysluplně do českých a prověřených společností s historií, navíc s nadstandardním zhodnocením. A podnikatelům přináší možnost získat flexibilní zdroj financování pro další rozvoj podnikání.

Jedním z hlavních cílů naší platformy je maximální transparentnost vůči investorům. Díky této elementární esenci se snažíme zvýšit a prokázat svou důvěryhodnost, aby si investoři mohli být vždy jistí, že jejich finanční prostředky jsou v dobrých rukou a že tým fingoodu tvoří profesionálové s vynikající odbornou i osobní reputací.

tým

fingood logo

Jedním z hlavních cílů, které fingood uplatňuje při své obchodní činnosti, je maximální transparentnost vůči svým investorům, což považujeme za elementární požadavek důvěryhodnosti naší platformy fingood. Chceme, aby naši investoři věděli, že jejich finanční prostředky jsou v dobrých rukou a že tým fingood tvoří profesionálové s vynikající odbornou a osobní reputací.

Analytický tým

René Wolny
René Wolny

Analytický tým fingoodu zpracovává risk analýzu konkrétní investiční příležitosti a provádí podrobnou analýzu obchodního plánu a účetních dokumentů předložených klientem, ve kterých se posuzuje kreditní historie a platební morálka klienta, zkoumají pohledávky a závazky klienta a jejich časová a věcná struktura, na našich technologických algoritmech se testuje schopnost klienta úvěr splácet. Pro každou investiční příležitost zpracovává analytický tým investiční doporučení, které je následně zveřejňováno s každou investiční příležitostí na platformě fingood.

Obchodní tým

Štefan Švaňa
Štefan Švaňa
Adam Wróbel
Adam Wróbel
Vojtěch Novák
Vojtěch Novák

Obchodní tým fingoodu aktivně vyhledává nové investiční příležitosti a po dohodě s klientem shromažďuje všechny informace a podklady pro přípravu úvěrového případu k jeho posouzení analytickým týmem. Obchodní tým po dohodě s klientem navrhuje parametry úvěru, doporučuje způsob zajištění. Po schválení každého úvěrového případu analytickým týmem fingood finalizuje parametry úvěru a připravuje po dohodě s právními zástupci úvěrovou a zajišťovací dokumentaci. U zainvestovaných projektů platformou fingood obchodní tým provádí tzv. contract management, tj. kontroluje proces splácení úvěru a plnění informačních povinností jednotlivými klienty, komunikuje s klienty a poskytuje klientům nezbytné informace k zajištění hladkého a bezproblémového průběhu daného úvěrového případu.

Technologický tým

Tatiana Hodic Mikloš
Tatiana Hodic Mikloš
Kamil Beneš
Kamil Beneš

Technologický tým fingoodu zajišťuje vývoj a bezproblémový chod technologického srdce naší platformy fingood. Naše platforma fingood musí být schopna nejen bezchybně řídit celý proces každého investičního projektu, ale hlavně bezchybně zpracovávat následný průběh každého z úvěrových případů, který zůstává většině investorů skryt, a to je zabezpečení bezchybného toku peněžních prostředků a jejich správné rozúčtování a rozeslání mezi investory, zajištění výpočtu všech plateb a jejich správné zaúčtování v účetních systémech, zajištění stability a bezpečnosti dat a osobních údajů uložených v technologickém systému, atd.

Marketingový tým

Vít Hutař, CMO
Vít Hutař, CMO
Lenka Kinclová
Lenka Kinclová

Tým, díky kterému jste možná fingood objevili a se kterým budete jakožto investor nejčastěji v kontaktu. Marketingové oddělení hledejte nejen za veškerými reklamními sděleními, ale také za články na našem blogu nebo popisovanými příběhy podnikatelů u všech investičních příležitostí. Hlavním poslaním marketingového týmu je transparentní komunikace, díky které budou investoři vnímat veškeré výhody a pozitiva investovaní na platformě fingood.

Administrativní tým

Ivana Slámečková
Ivana Slámečková
Michaela Hlinková
Michaela Hlinková

Investiční komise

Po úspěšném zpracování všech podkladů ke konkrétnímu úvěrovému případu přichází na řadu jeho posouzení investiční komisí fingoodu. Předmětem posouzení investiční komise fingood jsou zejména následující informace a podklady:

  1. analýza a investiční doporučení předložené analytickým týmem fingood
  2. návrh parametrů konkrétního úvěru zpracovaný obchodním týmem fingood na základě dohody s klientem
  3. návrh úvěrové a zajišťovací smluvní dokumentace připravené právními zástupci fingoodu se zapracovanými připomínkami klienta
  4. znalecké posudky oceňující hodnotu zajišťujících aktiv
  5. zprávy o právních, ekonomických a technických due diligence zpracovaných poradci fingoodu

Na základě shora uvedených podkladů investiční komise fingood konkrétní úvěrový případ posoudí a s finální platností jej schválí či zamítne.

Vít Endler, CEO a jednatel fingood
Vít Endler, CEO a jednatel fingood

Společnost fingood vede z pozice CEO a společníka Vít Endler, který dlouhá léta své profesní kariéry působil v e-commerce prostředí. Vít ve své profesionální kariéře zakládal pobočku MALL.cz v Polsku a pak řídil celou skupinu MALL v 6 evropských zemích až do úspěšného prodeje do rukou finančních skupin PPF, EPH a Rockaway Group. V roce 2019 kapitálově vstoupil do společnosti fingood, ze které spolu s kolegy buduje nejrychleji rostoucí crowdfundingovou platformu v oblasti P2B lending.

Mgr. Tomáš Pešek, CLO a jednatel fingood
Mgr. Tomáš Pešek, CLO a jednatel fingood

Tomáš Pešek je advokát a bývalý partner mezinárodní advokátní kanceláře a jeho dlouholetou specializací byla oblast M&A, korporátního a finančního práva. Tomáš Pešek má rovněž tříletou M&A zkušenost z Moskvy, kde se podílel na vedení a rozvoji moskevské pobočky advokátní kanceláře, právně zastupoval skupinu Generali/PPF při akvizicích a divesticích na ruském a CIS trhu a dále Českou exportní banku v restrukturalizačních projektech banky na území Ruské Federace. Tomáš dále působil v několika společnostech na pozici krizového manažera a má několikaleté zkušenosti s komplexním procesem vymáhání portfolia pohledávek.

Licence ČNB

Licence poskytovatele platebních služeb malého rozsahu. Platforma crowdfundingového financování fingood je v současné době právně regulována zejména zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění a fingood má v současné době platnou licenci vydanou Českou národní bankou tzv. poskytovatele platebních služeb malého rozsahu. fingood podléhá kontrole nad finančním a kapitálovým trhem prováděným ČNB a plní vůči ČNB všechny své informační povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Crowdfundingová licence ČNB. V listopadu 2021 vstoupí v platnost nařízení EU 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky, které nově dopadá na obchodní činnosti společnosti fingood („nařízení o crowdfundingu“). V souladu s nařízením o crowdfundingu tým fingood již nyní intenzivně připravuje nové nastavení všech interních předpisů odpovídající požadavkům nařízení o crowdfundingu a všechny podklady a informace nezbytné k podání žádosti o vydání licence pro crowdfundingovou společnost od České národní banky.

Pokud máte další otázky ohledně našeho týmu či způsobu průběhu a schvalování konkrétního projektu, neváhejte se nás se svými dotazy kontaktovat, případně koukněte na náš blog, kde jsme uveřejnili článek o průběhu risk analýzy každého úvěrového projektu naší platformy fingood.

Buďte v obraze, sledujte nás

Čerstvé investiční příležitosti a novinky
přímo na váš e-mail!

Výnos 7 - 12 % ročně
Investice od 1000 Kč
Podporujete české firmy